Now showing items 1-1 of 1

    • Ebirungi ebiri omu kushoma orunyakitara omu matendekyero makuru 

      Ninsiima, Rita Martha (Makerere University, 2021-02)
      Okucondooza kukakorwa kubaasa kumanya aha migasho eri omu kushoma Orunyakitara namunonga omu matendekyero g’ahaiguru. Omucondoozi akabaasa kumanya oku abeegi b’Orunyakitara bari kurureebamu n’okumanya oku baahuriire bari ...