Now showing items 1-1 of 1

    • Emigasho y'ebyevugo omukukuza orurimi orunyankore omuri Ankore 

      Ampurire, Aulelia (Makerere University, 2022-11-10)
      Okucondooza oku kukareeba munonga aha byevugo hamwe nokubyabaire bikozesibwa omukukuza ekitiinisa kya Ankole namunonga orurimi Orunyankore. Omucondoozi akareeba munonga aha bintu ebyabaire birekirwe enyima namunonga emigasho ...