Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Chanzo cha makosa ya kitahajia katika uandishi wa insha za Kiswahili miongoni mwa insha za wanafunzi wa shule za upili wakidato cha tatu na nne wilayani Kaseses.

This email address is used for sending the document.