Now showing items 1-20 of 20

   Title
   Assessment of the effect of heat on the quantity of ascorbic acid in tomatoes during food processing [2]
   Athari za Kikiga katika kujifunza kiswahili katika shule za upili walayani Kabale [1]
   Athari za kikiga katika kujifunza kiswahili katika shule za upili wilayani Kabale [1]
   Athari za Kisebei kama lugha ya kwanza katika ufundishaji wa Kiswahili [1]
   A burglar alarm system using Arduino [1]
   Changamoto zinazokumba ufundishaji na matumizi ya lugha ya Kiswahili nchini Uganda [1]
   Changamoto zinazokumba ufundishaji na ujifunzaji wa somo la kiswahili katika shule za upili kidato cha tano na cha sita wilayani kamwenge, nchini Uganda [1]
   Dhima ya nyimbo katika ufundishaji wa Kiswahili kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza wilayani Wakiso [1]
   The effect of using mother tongue as a medium of instruction on learner’s performance [1]
   Impact of mass Ivermectin administration and vector control on the prevalence of onchocerciasis in Kanyege Community, Masindi District [1]
   Kuchunguza nafasi ya mbinu ya ushirikishaji katika ukuzaji wa ustadi wa mazungumzo katika shule za upili wilayani Wakiso [1]
   Mambo yanayoathiri mafanikio ya wanafunzi wa shule za upili katika lugha ya Kiswahili wilayani Luwero [1]
   Matumizi ya vifaa vya kufundishia katika ufundishaji wa Kiswahili katika shule za upili manispaa ya Kabale wilayani Kabale [1]
   Mchango wa ushairi, hadithi na semi katika uboreshaji wa usemi fasaha katika lugha ya Kiswahili kwa wanafunzi wa shule za upili ya St Francis College Buloba, St Teresa’ Secondary School NA Royal College Kapeeka Wilayani Wakiso [1]
   Mchango wa walimu katika kukuza lugha ya kiswashili kwa kutumia mbinu ya kusoma katika shule za upili mjini Kampala katika kauti ya Kibuli [1]
   Uchunguzaji wa sababu za kutotumia lugha ya kiswahili kama chombo cha mawasiliano katika shule za sekondari katika mkoa was Kiingo wilayani Masaka [1]
   Ulinganishaji wa Ngano za Kiswahili na Kinyankole katika kiwango cha Fasihi [1]
   Ulinganishaji wa unominishaji wa vitenzi vya lugha ya Kiswahili na lugha ya Luganda [1]
   Ulinganishi wa methali za Kiswahili na za Kingereza kisemantiki [1]
   Usawiri wa wahusika vijana(wavulana na wasichana) katika riwaya za kufa kuzikana, kidagaa kimemwozea na nyota ya rehema [1]